TARTALOMA

Ariphron

Arijrwn. – 1. Athenaei archon, az élethossziglan választottak sorában a kilenczedik, Kr. e. 844–824-ben. Eus. chron. I, 187; II, 73 vagy 842–824-ben. Eus. chron. I, 187; II, 73 vagy 842–822. Sync. 348, 18 szerint. – 2. Lantos költő Sicyonból, kevéssel a peloponnesusi háború után, egy feliratszerint (CIA 1280) corodidascaloV. Hygierára irt hymnusát Athenaeus őrzé meg (XV, 702 A). Dactylo-trochaeus mértéke tiszta és rhytmikus. Licymnius hasonló tartalmu dala miatt Bergk kérdésessé teszi, nem merítette-e mindkét költő régebbi sacralis dalból. Bergk P. L. G. III, 596. Még a keresztyén korszakban is kedvelt ének volt lakomák alkalmával.

H. I.