TARTALOMA

Aristaenetus

AristainetoV, grammatikus és rhetor, a bithyniai Nicaeából; meghalt 358-ban Kr. u. Az ő neve alatt maradt ránk 50 erotikus történetet tárgyazó levél, kevés értékű utánzatok, melyek inkább az V. század termékeinek látszanak s melyeket utoljára kiadott Hercher, Epistolographi Graeci, 1873. – Irodalom:Ariotainetou epistolai erwtikai. Tina twn palaiwn hpwwn epitajia. E bibliotheca c. v. Joan. Sambuci. Antverpiae, 1566.

V. R.