TARTALOMT

Timomachus

TimomacoV, athenaei hadvezér, Kr. e. 367-ben azzal bizták meg, hogy akadályozza meg Epaminondasnak az Isthmus mellett lévő Onea hegységen történendő átkelését, de a megbizásnak nem tudott megfelelni; ennek daczára 361-ben főparancsnoka lett annak a hajóhadnak, a melynek a thraciai tengermelléken lévő athenaei kereskedelmi helyeknek megvédése jutott feladatul; de T. ennek a megbizásnak sem felelvén meg kellőleg, halálra itéltetett. Xen. Hell. 7, 1, 41. Dem. Polycl. p. 211. Phorm. p. 691.

K. B.