TARTALOMA

Aristodemus

AristodhmoV, főleg Spartában használt név; 36 ilyenről van tudomásunk. – 1. Aristomachus fia a Heraclidák családjából; ikerfiai Eurysthenes és Procles a két spartai királycsalád törzsatyái lőnek. Herodotus szerint (VI. 52) Peloponnesust meghódította és Laconia fölött uralkodott. Más írók szerint (Apollodorus II, 8, 2. 7) midőn a hadba vonult, Naupactusnál a villám sújtotta. Paus. (III. 1, 6) szerint Apollo nyila terítette le Pylades és Electra gyermekeinek megölése miatt. – 2. Az első messeniai háborúban szerepelt hős; mikor a jóslat egy hajadon feláldoztatását kivánta, hogy Sparta fölött a győzelem biztos legyen, A. kész volt saját leányát felajánlani; mikor a leány jegyese egy koholt hírrel meg akarta menteni, az apa maga ölte meg leányát, hogy annak ártatlanságát felbonczolt testén megmutassa. Mikor később a háború 13. évében Euphaës király elesett, a messenebeliek A.-t választották királyukká. Ithome mellett Kr. e. 726-ban fényes győzelmet aratott a spartaiak fölött, két év mulva az összehalmozódott baljóslatok miatt hazája ügyén kétségbeesve, saját leánya sirján ölte meg magát, mire a védők Ithone várát elhagyták. Paus. 4, 9. 10. 13. – 3. Egyike ama háromszáz spartai harczosnak, kik Thermopylaenál küzdöttek, egyedül ő menekült meg, mert az ütközetkor nem volt csapatjánál, megmenekülése miatt hazája megvetette őt; nevéről a gyanu árnyát a Plataeae mellett tanusított vitézségével távolította el, hol el is esett. Herod. VII, 229. IX, 71.

K. J.