TARTALOMT

Transitio ad plebem

patricius átlépése a plebejusok közé adoptióval (l. o.); különösen akkor tették ezt, ha valamely patricius választhatóbbá akarta tenni magát a néptribunusságra.

CS. JÓ.