TARTALOMT

Tresviri (triumviri) capitales

E segédszemélyzet felállítására valószínűleg a gallus tűzvész adott okot s eredetileg a consulok és praetor urbanus szolgálatában arra voltak rendelve, hogy a város nyugalmára és biztonságára éj idején ügyeljenek (t. nocturni). Mint ilyeneket a consulok nevezték ki. Később (289 körül Kr. e.) talán a praetor urbanustól kinevezett (Livius ep. 11), majd a lex Papiria (242–124. Kr. e.) folytán a tribusgyűléseken választott hatósági személyekké lettek s eredeti megbízásukon kívül olyanokat is kaptak, minőket azelőtt a quaestores parricidii gyakoroltak. Fest. p. 518Th. E minőségükben, mint t. capitales behajtották a peres ügyekben vesztett letétpénzeket (sacramenta exigere), kinyomozták s fogságra vetették a vétkeseket s vizsgálatukat előkészítették az illetékes biróság számára, mint a mi rendőrségünk, mielőtt átadná a foglyát a törvényszéknek; a foglyokra felügyeltek. Ők hajtották végre a halálos itéletet (laqueo) a carcerben (Sall. Cat. 55), továbbá tolvajokon és rabszolgákon a korbácsolást a columna Maenia mellett. A császárkorban ők égették el a kitiltott könyveket. Tac. Agr. 2.

CS. JÓ.