TARTALOMT

Tubus

főkép azon négyszögü agyagcsövek neve, melyeket fűtendő helyiségekben (fürdőkben) a falak oldalához sorjával egészen a mennyezetig illesztettek, hogy a meleg levegő a padozat alatt levő hypocaustumból a helyiségeket oldalról is melegíthesse (847. ábra). Különben ugyane czélra szolgáltak az ú. n. tegulae mammatae is, lapos téglák, a négy sarkon kiálló bütykökkel ellátva, melyek a falfelületet érintették. A hypocaustumnak ezen kiterjesztése az oldalfalakra még a római köztársaság korából származik.

K. BÁ.

847. Római fűtőcsövek (tubi).

847. Római fűtőcsövek (tubi).