TARTALOMT

Turris

1) A városok ostromlására használt tornyokat l. Ostrom alatt. A nagyobbfajta hadihajók is fatornyokkal voltak ellátva, melyeknek czélja az volt, hogy belőlük a hajítógépek, catapulták és balisták segítségével távolabbról és nagyobb erővel szórhatták a dárdákat, köveket és nehéz lövegeket az ellenséges hajókra; az íjászok is e tornyokból lövöldözték nyilaikat az ellenséges hajó legénységére. Tac. ann. 15, 9. E tornyos hajók (naves turritae), melyek a költői képzelet előtt úgy tüntek föl, mintha a Cyclasok úsznának a tengeren vagy magas hegyek rohannának a hegyek ellen (Verg. A. 8, 691–694), a diadochus korszakban kezdtek használatba jönni s Demetrius Poliorcetes bámulatos hajói által nyertek nagyobb jelentőséget. A tornyok alapjául Livius előadása szerint két-két hajó szolgált, a melyeknek belső evezőit eltávolították, hogy oldalaik összesimuljanak, a külső evezősorokkal pedig mint egy hajót hajtottak; a tornyok a bennük elhelyezett hajítógépek és íjászok számára emeletekre voltak osztva (turres contabulatae). Ilyen tornyokkal ellátott ötsorevezős hajókon harczolt Marcellus hajóhada a második pún háborúban Syracusaeval szemben. Liv. 24, 34. Hasonló hajókról van említés téve a 201-iki chiusi hajócsatában. Pol. 16, 3. A 190-ben Aspendus mellett vívott tengeri ütközet alkalmával a rhodusi hajóhadban Eudamus admirálhajója (anvis praetoria) szintén toronynyal van ellátva. Liv. 37, 24, 6. Épen így említi Caesar (b. c, 3, 40), hogy midőn Aeilius az oricumi kikötő védelmére egy tornyos hajót állított, e hajót az ifju Cn. Pompejus több, hasonló magasságú tornyos hajóval támadta meg és hatalmába is kerítette. Sőt úgy látszik, hogy Caesarnak galliai hadjáratában egész hajóraja tornyokkal volt ellátva, de a venetusok rendkívül magas hajóival szemben még e tornyok is alacsonyaknak bizonyultak s nem vehette hasznukat (b. g. 3, 14). Tornyokkal voltak továbbá ellátva a történetírók előadása szerint a Pompejus és Antonius hajói is. Dio Cassius 49, 3. 50, 18. 19. Plut. Ant. 66. Serviusnak a Vergilius föntebbi verseire tett észrevétele, mely szerint az e fajta tornyokat (hoc genus turrium) Agrippa hozta volna először alkalmazásba, csak annyiban bír jogosultsággal, hogy míg régebben a tornyok már a hajóépítés alkalmával fölállíttattak s mintegy rá voltak építve a hajókra. Agrippa külön készíttette el azoknak alkatrészeit s a készen tartott gerendákból csak a tengeri ütközet előtt állíttatta fel a hajókra a tornyokat, miáltal az ellenséget zavarba hozta. 2) Ad Turres, a római itinerariumokban, a császári korszakból való eme pontos és részletes útleirásokban gyakran előforduló helynév, melylyel várkastélyaik után a provinciákban számos helységet jelöltek, sokszor jelzővel is ellátva, mint Turres Albi Lusitaniában. T. Aurelianae, T. Julianae Hispaniában; sőt jelentékenyebb községek is viselték a Turris nevet, mint T. Libysonis Sardiniában (ma Porto Torres). T. Stratonis (a későbbi Caesarea) Syriában, T. Tamellani Africában.

D. I.