TARTALOMA

Arpi

Arpoi, m. romok Arpa mellett, északra a mai Foggiától az Aquilo folyó mellett, Apulia egyik legtekintélyesebb városa, a mely a samnita háborúban még a rómaiak pártján állott. Közelében volt a campus Diomedis (Liv. 22, 12), így nevezve Canusium mythikus alapítójáról. Az ’ArgoVippion, ’Arguripph s ebből az ’Arptoi név pusztán népetymologia, a lakósok magukat pénzeiken csak ’Arpanoi-nak nevezik. A pún háborúkban a púnok főhelye s a rómaiaktól való elpártolásaért szabadságának elvesztésével lakolt, utóbbi egészen el is pusztúlt. Strab. 6, 283. Liv. 24, 45 köv. – Irodalom: Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie 478 köv. Nissen. Italische Landeskunde I, 337 köv. Jung, Müller I. Handbuch III, 477.

B. G.