TARTALOMA

Arretium

Arrhtion m. Arezzo, Etruria tizenkét aristocratikus alkotmányú városának egyike, a tartomány északkeleti részén, szemben az Apenninus hegygyel (Liv. 9, 37. 10, 37). Hadászati tekintetben igen fontos hely, a mint ezt úgy a második pún, mint a Caesar-féle polgári háború eléggé bizonyítja. Utóbb római gyarmattá és municipiummá lett. Az Arnus termékeny, boráról és buzájáról híres völgyében feküdt, ipara híres volt és virágzó, különösen fegyverkészítés és amaz agyagedények elkészítésében, a melyek Augustus óta a 7. évszázig nagyon keresettek voltak. Könnyű, fekete vagy vörös agyagból készítvék, izlésesen kidolgozva, relief diszítményekkel s nemcsak a mindennapi élet, hanem a fényűzés czikkeiként is előfordúlnak. – Irodalom: Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie 406. Jung. Müller I. Handbuch der kl. alt.-Wissensch., III, 492 és Sittl, u. o. VI. 130. Müller, Etrusker I, 222, 223, 414. II, 243 köv.

B. G.