TARTALOMV

Vibo

Ouibwn, görögösen ‘Ippwnion, m. Bivona; jelentékeny kikötőváros Bruttiiben a róla elnevezett Sinus Hipponiates vagy Viboniensis vagy Terinaeus öböl (m. S. Eufemia öböl) déli partján. A város eredetileg a Locri Epizephyrii egyik gyarmata volt, id. Dionysus elpusztította, de a carthagóbeliek Kr. e. 379-ben helyreállították. Később a bruttiibeliek, majd a rómaiak hatalmába került, a kik Kr. e. 197-ben ott gyarmatot alapítottak Valentia (Oualentia) néven. Augustus korában hadi kikötő volt. Caes. b. c. 3, 10. Cic. Att. 3, 3. 16, 6. Planc. 40. Verr. 5, 16. Strab. 6, 256.

SZ. IS.