TARTALOMA

Arsinoë

Arsinoh. – 1. Orestes dajkája és megmentője. Pind. Pyth. 11, 18. – 2. L. Alphesiboea, 1 és Aesclepius. – 3. I. Ptolemaeus és Berenice leánya, Lysimachus thraciai király neje, 300. Kr. e. Férjétől Heracleát, Amastrist és Tiumot kapta ajándékul; férje halála után 281-ben először Ephesusba, majd Macedoniába ment. Azonban második férje és féltestvére Ptolemaeus Ceraunus elűzte Macedoniából, sőt Lysimachustól való két gyermekét is megölette 280-ban. A. ekkor Samothrace szigetére, majd Egyptomba menekült, hol 279-ban vagy 276-ban II. Ptolemaeus Philadelphus felesége lett. Plin. 34, 42. Paus. 1, 7, 10. Plut. Demetr. 31. Just. 24, 2. 3. – 4. Lysimachus leánya, Ptolemaeus Philadelphus neje, Ptolemaeus Euergetes anyja; férje ellen féltékenységből összeesküvést szőtt, de az összeesküvést felfedezték s ő kénytelen volt számüzetésbe menni. Paus. 1, 7. Schol. Theocr. 17, 128-hoz. – 5. Magas, cyrenei király neje. Leányát, Berenicét, első jegyese III. Ptolemaeus Euergetes halála után 258 Kr. e. Demetrius Poliorcetes fiához akarta férjhez adni, de ő maga is beleszeretett a szép Demetriusba s ez által annyira maga ellen ingerelte a közvéleményt, hogy saját karjai közt ölték meg kedvesét, 250. Kr. e. Just. 26, 3. – 6. Ptolemaeus Euergetes leánya, IV. Ptol. Philopator testvére és neje, ki férjével együtt vitézül harczolt a nagy Antiochus ellen Raphiánál, 217-ben Kr. e. Később férje megölette 210 körül. Polyb. 5, 83. 15, 25. 33. Just. 30, 1. 2. – 7. XI. Ptolemaeus Auletes leánya, egyptomi királynő, kit az alexandriai háborúban Caesar is elismert, de a háború befejezése után fogolyként vitt magával a triumphisban. Később szabadon bocsátották ugyan, de 41-ben Ephesusban Antonius orozva megölette. Dio Cass. 42, 39. Caes. b. Alex. 4, 23. 33. – A. végre igen sok egyiptomi és aethiopiai város neve az ókorban.

I. B.