TARTALOMV

Volumnii

úgy látszik, Etruriából származó nemzetség. – 1. Volumnia, Coriolanus felesége (l. Marcii, 4). – 2. P. Vol. Amintinus Gallus, Kr. e. 461-ben consul, a következő évben a Herdonius elleni harczban nagy bátorságról tett bizonyságot. Liv. 3, 10. 18. – 3. L. Vol. Flamma Violens, Kr. e. 307-ben harczolt a salentinusok ellen, 296-ban a samnisok ellen, mindkét ízben mint consul és szerencsésen. Tiszttársának, a kevély Appius Caecusnak, a kit veszedelem fenyegetett Etruriában (296), segítséget vitt, vele együtt legyőzte az ellenséget s kivívta Appius tiszteletét. Ezután a samnisokat támadta meg, a kik betörtek Campaniába, s elvette tőlük a zsákmányt. Tetteiért számos elismerésben részesült Romában. Liv. 9, 42. 10, 15 skk. – 4. P. Vol. Eutrapelus, Antonius triumvir párthíve, épen olyan vidám életkedvű ember volt mint ez; Cicero, a kivel levelezett, kérte, hogy szószólója legyen Antoniusnál. Cic. Att. 15, 8, 1. fam. 7, 32 sk. Phil. 13, 2. Atticusszal is jó barát volt. Nep. Att. 9, 4. – 5. P. Vol., M. Brutus benső barátja, elkísérte őt a polgárháborúba s mellette volt élete végeig. Meg is írta a polgárháború történetét. Plut. Brut. 48, 52.

B. G.