TARTALOMZ

Zaleucus

ZaleukoV, az italiai Locri város törvényhozója (l. AisumnhthV), valószínűleg még a 7. század közepén s mindenesetre még Draco előtt élt. Kevés és bizonytalan hagyományunk van róla; már korán összetévesztették a catanai Charoudasszal; Timaeus történetíró (69. töredék) kétségbe is vonta, hogy létezett. A hagyomány szerint ő volt a legrégibb görög törvényhozó. Ephorus Strabónál, 6, 1. 8. Törvényei első sorban az igazságszolgáltatás javítását czélozták, a mennyiben a büntetéseket megszabva, függetlenné tették az itéletet a biró önkényétől. Büntetései egyébiránt közmondásosakká váltak szigorúságukról, úgy mint általában a többi régi törvényhozóké is (a «szemet szemért» elve volt bennük is uralkodó, l. Demosth. Timocrat. 140. §). Más törvényei a magánélet szabályozására, kivált a fényüzés korlátozására vonatkoztak. A birtokviszonyokat is szabályozta, s a kereskedő osztálylyal szemben a birotkos osztály érdekeit istápolta. Mennyiben módosította az alkotmányt, nem bizonyos. V. ö. Diod. 12, 20 (mely tudósítás azonban nem hiteles). Cic. legg. 2, 6. Gerlach, Zaleukus Charoudas, Pythagoras, Basel, 1858. Az irodalmat összeállítva l. Busoltnál, Griech Gesch. 1, 2. kiad. 424–426. l.

GY. GY.