TARTALOMZ

Zamoixis, Zalmoxis

ZamolxiV, ZalmoxiV, geta (scytha vagy thraciai) rabszolga, Pythagoras szolgálatában volt Samusban, később mint szabados Hellasban vagyont szerzett, honába visszatért s híveket igyekezett szerezni valláserkölcsi elveinek, különösen a lélek halhatatlanságát illetőleg, és politikai meggyőződésének. Holta után daemonként tisztelték. Hdt. 4, 94. Herodotus tanusága szerint 540 körül élt Kr. előtt, de története inkább mesés, mint hiteles. Strab. 7, 297 sk. diod. Sic. 1, 94. Plato Charmides 9.

S. K.