TARTALOMZ

Zipoetes

ZipoithV. – 1. Bas bithyniai fejedelemnek, ki a Nagy Sándor győzelmei folytán perzsa járom alól felszabadult országának függetlenségét a macedonokkal szemben is meg tudta védeni, idősebb fia. Bithynia határait a szomszéd görög városok rovására még tovább terjesztette és önállóságát a környező hatalmak (Antigonus, I. Seleucus, Lysiamchus és I. Antiochus) ellenében is megtartotta s a királyi czímet is felvette. 326–278. Kr. e. uralkodott. Utóda fia I. Nocomedes lett. Diod. Sic. 19, 60. Plut. quaest. Graec. 49. Droysen, Geschichte des Hellenism. 1, 343 sk. 2, 170. 658. – 2. Ugyanígy hivták az előbbinek ifjabbik fiát, ki bátyja I. Nicomedes ellen fellázadt; kezdetben szeencsésen harczolt, de nemsokára (277-ben) a bátyjával szövetséges gallusok legyőzték. Liv. 38, 16. Paus. 10, 1.

SZI. GY.