TARTALOMZ

Zosimus

ZwsimoV, Theodosius kortársa, a nyugat-római birodalom bukása előtti időben élt Constantinopolisban (450 körül), hol több magasrangú hivatalt viselt. «Új történet» (istoria nea) czímű, csak töredékében meglevő művében a római császárok történetét adja Augustustól II. Theodosiusig (408); a 270-ig történt eseményeket csak vázlatosan, a többit részletesebben tárgyalja. Szerzőnk, ki erős jellemű római volt, a római világbirodalom hanyatlásának okát az ősöktől öröklött hit elhanyagolásában látja. Kiadások: Bekker (Script. hist. Byzant. 1837). Mendelssohn (1887.)

SCH. S.