Táblázatok.

I. Hossz-, tér- és köbmértékek 1. Kisebb attikai hosszmértékek.
2. Kisebb római hosszmértékek.
3. Nagyobb attikai hosszmértékek.
4. Nagyobb római hosszmértékek.
5. Lábstadiumok és parsangák kilométerekben és földrajzi mérföldekben kifejezve.
6. A közgörög lépésstadiumok és a római mérföldek kilométerekben kifejezve.
7. Attikai területmértékek.
8. Római területmértékek.
9. Attikai köbmértékek száraz tárgyak mérésére.
10. Római köbmértékek száraz tárgyak mérésére.
11. Attikai köbmértékek folyadékok mérésére.
12. Római köbmértékek folyadékok mérésére
II. Súlymértékek és pénzek 1. A talentum és részei.
2. A talentum súlyértéke.
3. Attikai pénzek.
4. Római súlymérték.
5. Római rézpénz.
6. Római ezüstpénz.
III. Parallel időszámítások (Kubitschek után)

IV. Római naptár

V. Ünnepi naptár 1. Görög.
2. Római.