5. Római rézpénz.

jele IIS II I S .... ... .. . értéke fillérben
as libralis as trientalis as sextantarius as uncialis
as = 10 uncia réz as = 4 uncia réz as = 2 uncia réz as = 1 uncia réz
sestertius IIS 1 2 4 8 12 16 24 48 218 88 44 22
dupondius II 1 2 2 4 6 8 12 24 109 44 22 22
as I 1 2 3 4 6 12 55 22 11 5·5
semissis S 1 1 1/2 2 3 6 27 11 5·5 2·7
triens .... 1 1 1/3 2 4 18 7 3·6 1·8
quadrans ... 1 1 1/2 3 14 5·5 2·7 1·4
sextans .. 1 2 9 3·6 1·8 0·9
uncia . 1 4·5 1·8 0·9 0·5

F. G.