TARTALOMA

Arusianus

Messius, írta 395 körül Kr. u. iskolai használatra azt az exempla elocutionum ex Vergilio, Sallustio, Terentio, Cicerone czímű művet, a melyet tévesen Frontónak tulajdonítottak. Betűrendes összeállítása ez valószinüleg szónoklati iskolák számára azoknak a szóknak, a melyek különböző mondatfűzésben fordulnak elő, ellátva egy-egy példával az említett írókból. Kiadta Keil Gramm. Lat. VII. k. 449 skl.

SZ. J.