TARTALOMA

Asander

AsandroV. – 1. Philotas fia (Curtius és Justinus hibásan nevezik Casandernek), N. Sándorral Ázsiába vonult és Lydia helytartója lett 334-ben Kr. e.; új hadak gyűjtése végett 331-ben Európába küldetett vissza. Sándor halála után 323-ban helytartóságul Cariát nyerte. Midőn ezt Perdiccas Eumenesnek szánta, 322-ben amannak ellenfele Antigonus mellé állott s a 321-diki osztozkodásban visszanyerte Cariát. Just. 13, 4. Arr. 1, 17, 7, 4, 7, 2. Curt. 10, 10. Még egy darabig mint Antigonus híve küzdött Perdiccas pártja ellen, de midőn helytartóságát terjeszteni akarta, magára vonta Antigonus haragját (316). Ezért utóbbi ellenségeihez pártolván, 315-ben ellene harczolt, mígnem 313-ben kénytelen lőn Antigonus előtt meghajolni. Végsora ismeretlen. Diod. Sic. 19, 62, 2. 68, 5. 75. – 2. A bosporusi II. Pharnaces hadvezére, ki ura ellen, miután Caesar legyőzte, fellázadt, miért Caesar megtámadta, legyőzte és letette. Ugy látszik azonban, hogy késő vénségében Augustus visszahelyezte. Dio. Cass. 42, 47. k. Caes. b. Alex. 78.

S. L.