TARTALOMA

Asbolus

AsboloV («korom»). –1. Egy centaurus, a ki a Pirithous menyegzőjén a lapithák ellen harczol (Hes. scut. H. 185); később Hercules keresztre feszíti. – 2. Actaeon egyik kutyája, a «Kormos». Ov. met. 3, 218.

F. G.