TARTALOMA

Asellio

Sempronius, római történetíró a 2. és 1. században. Kr. e., a numantiai háborúban hadi tribunus volt, rerum gestarum libri czímű műve talán 14 könyvből állt s emlékirat (memoires) jellegel bírhatott, mert Gellius (2, 13) szerint azokat az eseményeket írta meg, quibus gerendis ipse interfuit. Igyekezett az események okait is kutatni és hazafias, erkölcsös hatást elérni. Gell. 5, 18, 7. Töredékei Peternél hist. Rom. rel. 1, 178 s k. fragm. 100 skl. Értekezés Stelkenstől 1867.

SZ. J.