TARTALOMA

Asine

Asinh. – 1. A dryopsok régi városa az argolisi öböl mellett; előfordúl már a hajók lajstromában (Il. 2, 560) is. Az argosiak korán, valószínüleg már a kr. e. 8-ik évszázad kezdetén elfoglalták és feldúlták, a midőn belőle csak Apollo Pythaeus szentélyét kímélték meg. – Irodalom: Bursian 2, 60 s köv. 76. 94. – 2. Tengerparti város Laconiában; fekvése ismeretlen. Thuc. 4, 54. Xen. Hell. 7, 1, 25. – Irodalom: Bursian 2, 146. – 3. Messenia városa a messenei öböl nyílásánál, Acritas hegyfoktól észak felé 40 stadiumnyira: ma Koorn. Hdt. 8, 73. Thuc. 4, 13. Strab. 8, 359. – Irodalom: Bursian 2, 156 s köv. 161. 174 s köv.

ZS. B.