TARTALOMA

AspazesJai

mint a latin salutare, a m. üdvözölni, barátságosan köszönteni vagy fogadni valakit, esetleg valakitől szivélyesen elbúcsuzni. A legrégibb görög üdvözlet kaire, a latinban salve, a. m. légy üdvöz; a ugiainein, euprattein szókkal is éltek, mint mi is jó egészséget vagy minden jókat kivánunk. Philemon egyik érdekes töredékében ezt olvassuk: Aitw dugieian, eiteupraxian, triton de cairein, eitojeilein mhdeni. Aristophanes idejében aspazomai rendes köszöntési forma volt.

PR. J.