TARTALOMA

Asper

Aemilius, latin grammatikus bizonytalan időből. Irt Terentiushoz, Sallustiushoz és Vergiliushoz commentárokat, továbbá egy munkát Vergilius nyelvéről, melyek mind elvesztek. Kérdés, tőle valók-e a Keil, Gramm. Lat. V, 530 l. neve alatt közölt fragmentumok; de bizonyosan nem tőle való az ugyanott 547–554 ll. közölt irat.

P. V.