TARTALOMA

Asteria

Asteria, Coeus titánnak Phoebétől született leánya, Latonának huga, Perses felesége, későbbi mythologiai irók szerint (pld. Nonnus, Dionysiaca, XXIII. 236 skk.) Hydaspes folyamistennek hitvese, Hecaténak anyja. Zeus szerelmével üldözte A.-t, a ki azután eleinte fürjjé (ortux) változott, majd a tengerbe ugrott, a hol sziget lett belőle. Ennek a szigetnek a neve eleinte A. (Pindarusnál Delosnak neve), azután Ortygia (fürjek szigete), utoljára Delos. Úgy látszik itt a Delsora vonatkozó istentiszteleti mondák valamelyikének továbbfejlesztésével van dolgunk. Erre mutat az is, a hogy A. a képzőművészetben előfordul: a pergamumi Gigantomachia domborművein Leto és Hecate között a középen látszik, hasonló kép Letónak nyujt kezet a Portus Magnusban talált mozaikképen. Puchstein és Robert, a berlini akad. értekezéseiben, 1888, 1232–39.

L. M.