Tétel adatlapja
CÍMLAP

Romániai magyar irodalmi lexikon

AZ ONLINE KIADÁSRÓLA Romániai Magyar Irodalmi Lexikon online változatának megjelentetése alkalmat és lehetőséget kínál arra, hogy a könyv kiadásának történetére vonatkozólag néhány dolog nyilvánosságra kerüljön. Az I. kötet viszontagságos története ugyanis nem csupán a szöveg szintjén számíthat érdeklődésre, hanem mint a romániai cenzúra történetéhez szolgáló adalék.

A lexikon szerkesztési munkálatai 1968-ban indultak meg, s az I. kötet kézirata, többszöri újraszerkesztés és lektorálás után 1981 tavaszán indult el Bukarestbe, ahol a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács mellett rangrejtve működő (mert 1977-ben hivatalosan megszüntetett) cenzúra - korábbi hivatalos nevén Sajtófőigazgatóság - lektorainak kezébe került. 1981. július végén kapta vissza a Kriterion Könyvkiadó a hivatalos referátumot, amelynek megjegyzései három elvi kifogás körül tömöríthetők:

- a szerkesztők nem tartották magukat a kötet címéhez, s nem csak a "romániai" magyar irodalmat fogták át, hanem az azt megelőző időket is. Törölni kell tehát a szövegből mindent, ami az 1918-at megelőzőkre vonatkozik (Ez főképp az összefoglaló szócikkekre vonatkozott, amelyekben röviden a szócikkben tárgyalt téma (pl. Arad magyar irodalmi élete, csángó irodalom stb.) irodalmi előzményeit is megtalálhatta az érdeklődő. Ennek a kifogásnak a burkolt célja az volt, hogy a romániai magyar irodalmat elvágja sokévszázados gyökereitől;

- a szerkesztők igen nagy számban vettek fel jelentéktelen szerzőket, azzal a burkolt, de nyilvánvaló szándékkal, hogy a romániai magyar irodalom számbeli fölényét, felsőbbrendűségét kifejezésre juttassák;

- szép számmal vannak a kötetben olyan szerzők, akik a múltban a szocializmustól idegen eszmeiségű műveket alkottak. Ezeket törölni kell.

Ami ezután történt, az még a romániai cenzúra történetében is ritkaság számba megy. Az eseményeket egykori feljegyzéseim alapján rekonstruálom, okulásul az utókor számára.

A referátumok elemzése után engem, mint a kötet kiadói szerkesztőjét, felrendeltek Bukarestbe, ahol a Hivatal által kijelölt osztályvezetővel több napon át tételről tételre vettük végig a fentiekben summázott konkrét kifogásokat és javítottunk, illetve húztunk-töröltünk a szövegben. Az így végigdolgozott szöveg nyomdai újraszedése és korrektúrázása októberre fejeződött be és az új változat - korrektúrában - október 2-án ment fel ismét Bukarestbe. Október 16-ára ismét Bukarestbe rendeltek, ahol tételről tételre végigvettük a végrehajtott javításokat és véglegesítettük őket. Ez az általunk véglegesnek tartott a szövegváltozat került a nagyváradi nyomdába október 16-án.

A főigazgatóság azonban nem nyugodott meg ebben, s október 26-án kiküldött munkatársával meglepetésszerű ellenőrzést végeztetett a nagyváradi nyomdában, s ezt követően október 28-án már újabb javítások végrehajtására rendeltek fel Bukarestbe. Jóformán még haza sem értem, s november 2-án a főigazgatóság telefonon újabb javításokra utasította a kiadót, illetve a lexikon szerkesztőit. Ezt november 6-án újabb telefonutasítás követte, új javításokkal. Mindezek után a legutolsó változat javított levonatát a főigazgatóság a hátunk mögött a nyomdából ismét felkérte Bukarestbe, s ennek alapján jött meg a nyomási engedély 1981. december 13-án s került ki a nyomdából az első (a "hencegő") példány 1982. február 18-án.

A különböző fázisokban végrehajtott javítások nyomai követhetők az általam megőrzött első korrektúrapéldányon, amelyből az alábbiakban a beavatkozások nyomán törölt szócikkek, illetve szövegrészek rekonstruálhatók. A jelen online kiadás alapszövegében ezekre mindenütt utalás történik.

A lexikon szerkesztősége a II. kötet végén közölt egy jegyzéket az időközben kiderített hibák javításával és a elengedhetetlen pótlásokkal. Ezeket minden külön jelzés nélkül beépítettük a mostani online kiadás szövegébe.

Az eredeti szövegben fellelhető helyesírási és névhelyességi hibákat szintén külön jelzés nélkül javítottuk.

Kolozsvár, 2006. február 15.

Dávid Gyula
a Romániai Magyar irodalmi Lexikon főszerkesztője