ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,
TUDOMÁNYOS IRODALOM,
MŰVELŐDÉS

IV
N-R

 

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET, KOLOZSVÁR
KRITERION KÖNYVKIADÓ, BUKAREST-KOLOZSVÁR

2002

 

TARTALOM

Az IV. kötet impresszuma
Előszó az IV. kötethez
Betűszók és rövidítések
A munkatársak betűjegyei
Helynevek jegyzékea, á   b   c, cs   d   e, é   f   g, gy   h   i, í   j   k   l   m   n, ny   o, ó, ö, ő   p   r
első kötetből cenzúrázott szócikkek
(Ugrás a megadott betűvel kezdődő címszavak elejére.)

A, Á  B  C, CS  D  E, É  F  G, GY  H  I, Í  J  K  L  M  N, NY  O, Ó, Ö, Ő  P  R
(Ugrás a részletes index-listára.)


Vissza a főcím oldaláraFŐSZERKESZTŐ
Dávid Gyula

ALAPÍTÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Balogh Edgár, Benkő Samu, Gábor Dénes,
Kacsó Sándor, Kántor Lajos, Köllő Károly,
Láng Gusztáv, Sőni Pál, Szabó Attila,
Tóth Sándor, Venczel József

SZERKESZTŐ-MUNKATÁRSAK

Ábrahám Iza, Gyárfás Zsuzsa, Szilágyi N. Zsuzsa

SZAKSZERKESZTŐK

Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog, közgazdaság), Cseke Péter (mezőgazdaság), Fejér Miklós (tankönyvirodalom), Fodor Katalin (lélektan), Gaal György (irodalomtörténet), Gáspár Sándor (rádió), Jenei Dezső (műszaki irodalom), Kántor Lajos (irodalomtörténet), Kása Zoltán (matematika), Keszeg Vilmos (néprajz), Köllő Károly (egyháztörténet), Kötő József (színház), Kuszálik Péter (sajtótörténet), László Ferenc (zeneművészet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvtudomány), Nagy Tóth Ferenc (biológia), Péter Mihály (orvostudomány), Péter H. Mária (orvostörténet), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Tövissi József (földrajz, honismeret), Tibád Levente (közművelődés)

HELYI SZERKESZTŐK

Adamovits Sándor (Maros), Bántó István (Bukarest), Benedek Zoltán (Nagykároly), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Dánielisz Endre (Nagyszalonta), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Marosi Ildikó (Maros), H. Molnár Éva (Székelyudvarhely), Papp Béla (Szilágy), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Nagyvárad), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond (Nagyenyed)

 

ELŐSZÓ

Lexikonunk jelen negyedik kötete jókora időeltolódással került az előbbiek mellé. Az okok-mentségek többfélék lehetnek. Alapmunkatársak eltávozása az élők sorából, a megmaradottak jó részének visszavonulása a lexikoni munka terepéről más irányú közösségi elvárások kényszerének-vonzásának engedve. Az idők múlásával a valamikor vállalt feladat viszont egyre növekedett: az 1989-es változást követő új történelmi helyzetben olykor átfoghatatlanul sokrétűvé vált az a jelenségegyüttes, amelyet több mint harminc évvel ezelőtt 1969-ben a kezdeményezők ebbe a fogalomba véltek besűríthetőnek: "romániai magyar irodalom".

Hogy most mégis elkészült a IV. kötet és folyamatba lendült az V. szerkesztése is, az Erdélyi Múzeum-Egyesület támogatásának, pontosabban: többféle támogatási lehetőséget megmozgató kitartásának köszönhető. Az EME elnöksége volt az, amely szinte újraalakulásától fogva a fogyatkozó számú munkatársi gárda mellé állt, s tagsága, amely nemegyszer számon kérő kritikával fel-felélesztette a lankadó vagy más vonzások körébe sodródó munkatársak felelősségérzetét.

2001 szeptembere óta az Arany János Közalapítvány ösztöndíjai végül megfelelő anyagi feltételeket teremtettek arra, hogy ez a kötet megjelenhessen s a hátralévő munka biztosítékai is meglegyenek.

A lexikon mai munkaközössége talán a majdani használó-olvasónál inkább tisztában van azzal, mennyire nyilvánvalóak lettek a begyűjtött, feldolgozott és most kötetté vált anyagban a három évtizede kialakított (részben az akkori idők kényszerűségeit tükröző) koncepció ellentmondásai, buktatói. Ezt a koncepciót azonban alapvetően nem változtathattuk meg: vállalnunk kellett a mű egysége érdekében. És vállalnunk kell a hátralevő záró kötetre is.

Annak elkészülte után azonban talán már nem is egy, a korábbi hiányokat pótló "pótkötet" összeállítása lesz a feladat, hanem egy új lexikoné, amely a jelen követelményeinek megfelelően írja körül tárgyát, s szolgáltat mindenekelőtt megbízható adatokat (és sokkal kevésbé az idők és divatok változásának alávetett értékeléseket-értelmezéseket) arról, ami már nem lesz egy "romániai magyar Noé bárkája", hanem valóban irodalmi lexikon.

Kötetünk anyaggyűjtését általában 1995. december 31-ével zártuk. Az azóta eltelt idő azonban egyes esetekben nem csak indokolttá, de szükségessé is tette ennek az időpontnak az átlépését, s anyagunk, főleg adataink kiegészítését egészen a kötet nyomdába adásáig.

Kolozsvár, 2002. szeptember 30.

A szerkesztők


BETŰSZÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

ÁGISZ

- Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet

ÁIMK

- Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó

ANUP

- Asociaţia Naţională a Universităţii Populare (Romániai Országos NépfőiskolaSzövetség)

ASZT

- aranyszalagtár

ÁVD

- államvizsgadolgozat

BMC

- Barabás Miklós Céh

Bp.

- Budapest

Buk.

- Bukarest

DVV

- Deutsche Volksverein (Német Népfőiskolák Szövetsége)

EGE

- Erdélyi Gazdasági Egyesület

EIT

- Erdélyi Irodalmi Társaság

EKE

- Erdélyi Kárpát-Egyesület

EME

- Erdélyi Múzeum-Egyesület

EMGE

- Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

EMKE

- Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

EMT

- Erdélyi Magyar Műszaki Társaság

ESZC

- Erdélyi Szépmíves Céh

ETF

- Erdélyi Tudományos Füzetek

ETI

- Erdélyi Tudományos Intézet

FUEV

- Föderalische Union der Europäischer Volksgruppen (Európai Népcsoportok Föderatív Uniója)

HESZCLev

- A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája

IKE

- Ifjúsági Keresztyén Egyesület

IKESZ

- Ifjú Kommunistaellenes Szövetség

JATE

- József Attila Tudományegyetem

KAC

- Kolozsvári Atlétikai Klub

KALOT

- Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete

KISZ

- Kommunista Ifjak Szövetsége

KJNT

- Kriza János Néprajzi Társaság

KZST

- Kemény Zsigmond Társaság

Kv.

- Kolozsvár

MADISZ

- Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége

MADOSZ

- Magyar Dolgozók Szövetsége

MNSZ

- Magyar Népi Szövetség

MTA

- Magyar Tudományos Akadémia

MÚRE

- Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Mv.

- Marosvásárhely

NAC

- Nagyváradi Atlétikai Klub

NÉKOSZ

- Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

Nb.

- Nagybánya

Nv.

- Nagyvárad

NyIrK

- Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

NYIT

- Nyelv-Irodalom-Tanítás

OGYE

- Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

OGYI

- Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Marosvásárhely

OMP

- Országos Magyar Párt

OSZK

- Országos Széchényi Könyvtár

RKP

- Román Kommunista Párt

RMDSZ

- Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMI

- Romániai Magyar Írók

RMP

- Román Munkáspárt

RMSZ

- Romániai Magyar Szó

RNK

- Román Népköztársaság

RSZK

- Románia Szocialista Köztársaság

Szv.

- Szamosújvár

TETT

- Természet-Ember-Tudomány-Technika (A Hét melléklete)

Tv.

- Temesvár

UMNGY

- Új magyar népköltési gyűjtemény

 


A MUNKATÁRSAK BETŰJEGYEI

Á. I.

- Ábrahám Iza

Ke. Z.

- Keresztes Zoltán

A. S.

- Adamovits Sándor

Ki. Z.

- Kisgyörgy Zoltán

Á. Z.

- Ábrám Zoltán

Kl. S.

- Klacsmányi Sándor

B. A.

- Benkő András

Kó. K.

- Kós Károly

B. E.

- Balogh Edgár

L. F.

- László Ferenc

B. Gy.

- Beke György

L. L.

- Lőrinczi László

B. I.

- Bántó István

L. Sz. K.

- Lázár Szini Karola

B. L.

- Bura László

M. H.

- Mózes Huba

B. Z.

- Berde Zoltán

M. J.

- Murádin Jenő

Ba. S.

- Balázs Sándor

M. Jó.

- Máriás József

Be. Z.

- Benedek Zoltán

M. L.

- Murádin László

Cs. B.

- Csákány Béla

M. M.

- Mózes Magda

Cs. G.

- Csire Gabriella

Ma. I.

- Marosi Ildikó

Cs. P.

- Cseke Péter

Mo. É.

- Molnár Hubbes Éva

D. A.

- Dancsuly András

Mo. I.

- Mózer István

D. E.

- Dánielisz Endre

N. B.

- Nagy Benedek

D. Gy.

- Dávid Gyula

N. Gy.

- Nagy György

D. L.

- Dávid László

N. K.

- Nagy Kinga

D. T. K.

- Dáné Tibor Kálmán

N. P.

- Nagy Pál

F. Á.

- Farkas Ágnes

N. T. F.

- Nagy Tóth Ferenc

F. I.

- Fényi István

N. Zs.

- Nagy Zsófia

F. K.

- Fodor Katalin

O. A.

- Ozsváth Anna

F. M.

- Fejér Miklós

P. Á.

- Páll Árpád

G. D.

- Gábor Dénes

P. B.

- Papp Béla

G. Gy.

- Gaal György

P. H. M.

- Péter H. Mária

G. J.

- Gazda József

P. M.

- Péter Mihály

G. S.

- Gáspár Sándor

R. G.

- Rácz Gábor

Gy. I.

- Györffi Ibolya

S. Zs.

- Seres Zsófia

Gy. Zs.

- Gyárfás Zsuzsa

So. J.

- Somai József

J. B.

- Józsa Benjamin

Sz. J.

- Szekernyés János

J. D.

- Jenei Dezső

Sz. M.

- Sztranyiczki Mihály

J. N. M.

- Józsa Nagy Mária

Sz. S.

- Szabó Sámuel

K. J.

- Kötő József

Sze. J.

- Szentimrei Judit

K. K.

- Köllő Károly

T. E.

- Tuzson Erzsébet

K. L.

- Kántor Lajos

T. J.

- Tövissi József

K. N.

- Kovács Nemere

T. L.

- Tibád Levente

K. P.

- Kuszálik Péter

To. S.

- Tonk Sándor

K. S.

- Kulcsár Sándor

U. J.

- Ujj János

K. V.

- Keszeg Vilmos

V. Z.

- Vincze Zoltán

K. Z.

- Kása Zoltán

V. Zs.

- Vita Zsigmond

K. Zs.

- Kozma Zsolt

Zs. J.

- Zsigmond József

 

 


HELYNEVEK JEGYZÉKE

Románia

Abafája, Apaiina (Maros)
Abrudbánya, Abrud (Fehér)
Ágya, Adea (Arad) Ajnád, Nădejdea (Hargita)
Algyógy, Geoagiu (Hunyad)
Alsóboldogfalva, Bodogaia (Hargita)
Arad, Arad (Arad)
Aranyág, Herneacova (Temes)
Aranyosgyéres, Câmpia Turzii (Kolozs)
Árpád, Arpăşel (Bihar)

Bácsfalu, Hétfalu (Săcele) része (Brassó)
Bánffyhunyad, Huedin (Kolozs)
Barátos, Brateş (Kovászna)
Bárót, Baraolt (Kovászna)
Berettyókirályi, Chiraleu (Bihar)
Berettyószéplak, Suplacu de Barcău (Bihar)
Bethlenszentmiklós, Sânmiclăuş (Fehér)
Bihar, Biharia (Bihar)
Bilak, Domneşti (Beszterce)
Bögöz, Mugeni (Hargita)
Bonyha, Bahnea (Maros)
Borosjenő, Ineu (Arad)
Bősháza, Biuşa (Szilágy)
Brassó, Braşov (Brassó)
Bukarest, Bucureşti

Csíkkarcfalva, Cârţa (Hargita)
Csíkmindszent, Misentea (Hargita)
Csíkpálfalva, Păuleni Ciuc (Hargita)
Csíksomlyó, Şumuleu (Hargita)
Csíkszentkirály, Sâncrăieni (Hargita)
Csíkszereda, Miercurea Ciuc (Hargita)
Csfkvárdotfalva, Vardotfalău (Csíksomlyó, Hargita)
Csobotfalva, Cioboteni (Csíksomlyó, Hargita)

Dés, Dej (Kolozs)
Déva, Deva (Hunyad)
Dicsőszentmárton, Târnăveni (Maros)
Ditró, Ditrău (Hargita)

Egerhát, Ariniş (Máramaros)
Élesd, Aleşd (Bihar)
Erdőd, Ardud (Szatmár)
Erdőszentgyörgy, Sângeorgiu de Pădure (Maros)
Érkávás, Căuaş (Szatmár)
Érmihályfalva, Valea lui Mihai (Bihar)
Erzsébetváros, Dumbrăveni (Szeben)

Famos/Farnas, Sfăraş (Szilágy)
Fejérd, Feiurdeni (Kolozs)
Feketegyőrös, Girişu Negru (Bihar)
Felsősoraivá, Ocna de Sus (Hargita)
Felsővisó, Vişeu de Sus (Máramaros)
Felvolál, Felsővolál, Torja (Turia) része (Kovászna)
Fényes, Feneş (Krassó-Szörény)
Fernezely, Ferneziu (Máramaros)
Fogaras, Făgăraşi (Brassó)

Gelence, Ghelinţa (Kovászna)
Gencs, Ghenci (Szatmár)
Gidófalva, Ghidfalău (Kovászna)
Gyalu, Gilău (Kolozs)
Gyanta, Ginta (Bihar)
Gyergyóalfalu, Joseni (Hargita)
Gyergyóremete, Rimetea (Hargita)
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni (Hargita)
Gyulafehérvár, Alba Iulia (Fehér)
Gyulakuta, Fântânele (Maros)

Hagymásbodon, Budiu Mic (Maros)
Harasztos, Călăraşi (Kolozs)
Hodgya, Hoghia (Hargita)
Homoródalmás, Meresti (Hargita)
Hunyadbojca, Boita (Hunyad)

Illyefalva, Ilieni (Kovászna)

Jánosda (Jánosd), lanosda (Bihar)
Jobbágytelke, Sâmbriaş (Maros)

Kányád, Ulies (Hargita)
Kászonjakabfalva, Iacobeni (Hargita)
Kémer, Camăr (Szilágy)
Keresztvár, Teliu (Brassó)
Kézdiszentkereszt, Poian (Kovászna)
Kezdi vásárhely, Târgu Secuiesc (Covasna)
Kilyénfalva, Chileni (Hargita)
Kisborosnyó, Boroşneu Mic (Kovászna)
Kisgörgény, Gruişor (Maros)
Kisjenő, Chişineu-Criş (Arad)
Kökös, Chichiş (Kovászna)
Kolozsvár, Cluj-Napoca (Kolozs)
Korond, Corund (Hargita)
Körösfő, Izvoru Crísului (Kolozs)
Köröskisjenő, Ineu (Bihar)
Kovászna, Covasna (Kovászna)
Kraszna, Crasna (Szilágy)
Krasznahorvát, Horoatu Crasnei (Szilágy)
Krasznaszentmiklós, Sânmiclăuş (Szatmár)
Kutyfalva, Cuci (Maros)

Láposbánya, Băiţa (Máramaros)
Lécfalva, Leţ (Kovászna)
Lippa, Lipova (Arad)
Lúgos, Lugoj (Temes)
Lukafalva, Gheorghe Dója (Maros)
Lupény, Lupeni (Hunyad)

Magyardellő, Dileu Nou (Maros)
Magyarkirályfalva, Crăiesti (Maros)
Magyarköblös, Cublesu Someşan (Kolozs)
Magyaró, Aluniş (Maros)
Magyarózd, Ozd (Maros)
Magyarpalatka, Pălatca (Kolozs)
Magyarvalkó, Văleni (Kolozs)
Máramarossziget, Sighetu Marmaţiei (Máramaros)
Margitta, Marghita (Bihar)
Marosbogát, Bogata (Maros)
Marosfelfalu, Suseni (Maros)
Maroshévíz, Topliţa (Hargita)
Marosújvár, Ocna Mureş (Fehér)
Marosvásárhely, Târgu Mureş (Maros)
Marosvécs, Brâncoveneşti (Maros)
Mátisfalya, Mătişeni (Hargita)
Medgyes, Mediaş (Szeben)
Meggyesfalva, Mureşeni (Maros)
Mezőfele, Câmpeniţa (Maros)
Mezökölpény, Culpiu (Maros)
Mezőterem, Tiream (Szatmár)
Monó, Mânau (Máramaros)

Nagybacon, Băţanii Mari (Kovászna)
Nagyenyed, Aiud (Fehér)
Nagyernye, Emei (Maros)
Nagykároly, Carei (Szatmár)
Nagyszalonta, Salonta (Bihar)
Nagyszeben, Sibiu (Szeben)
Nagyvárad, Oradea (Bihar)
Naszód, Năsăud (Beszterce)
Nyárádtő, Ungheni (Maros)

Ozsdola, Ojduta (Kovászna)

Pankota, Pâncota (Arad)
Parajd, Praid (Hargita)
Petrozsény, Petroşani (Hunyad)
Piskolt, Pişcolt (Szatmár)
Póka, Păingeni (Maros)
Pusztamargitta l. Margittapuszta (Mo.)

Rădăuţi (Suceava)
Recsenyéd, Rareş (Hargita)
Rudabrád, Ruda-Brad (Hunyad)

Sajóudvarhely, Şieu-Odorhei (Beszterce)
Sárfalva, Şăuleşti (Hunyad), Noroieni (Szatmár)
Sárszeg, Sărsig (Bihar)
Segesvár, Sighişoara (Maros)
Sepsiszentgyörgy, Sfântu Gheorghe (Kovászna)
Sepsiszentkirály, Sâncraiu (Kovászna)
Sóvárad, Sărăţeni (Maros)
Szamosújvár, Gherla (Kolozs)
Szárazajta, Aita Seacă (Kovászna)
Szarvaskend, Corneşti (Kolozs)
Szászörményes, Ormeniş (Brassó)
Szászrégen, Reghin (Maros)
Szászváros, Orăştie (Hunyad)
Szatmárhegy, Viile Satu Mare (Szatmár)
Szatmárnémeti, Satu Mare (Szatmár)
Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc (Hargita)
Székelyszenterzsébet, Eliseni (Hargita)
Székelyszentistván, Ştefiineşti (Maros)
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita)
Székelyvaja, Vălenii (Maros)
Székelyzsombor, Jimbor (Brassó)
Szentgerice, Galăţeni (Maros)
Szentivánlaborfalva, Sántionlunca (Kovászna)
Szilágysámson, Şamşud (Szilágy)
Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei (Szilágy)
Szinérváralja, Seini (Máramaros)
Szováta, Sovata (Maros)
Szövérd, Suveica (Maros)

Tarcsafalva, Tărceşti (Hargita)
Tasnád, Tăşnad (Szilágy)
Tatrang, Tárlungeni, Hétfalu (Săcele) része (Brassó)
Tekerőpatak, Valea Strâmbă (Hargita)
Temesvár, Timişoara (Temes)
Terep, Trip (Szatmár)
Torda, Turda (Kolozs)
Tordaszentlászló, Săvădisla (Kolozs)
Tordaszentmihály, Alsó-, Felsőszentmihály, Mihai Viteazu (Kolozs)
Tordátfalva, Turdeni (Hargita)
Torja, Turia (Kovászna)
Torockó, Rimetea (Fehér)
Türkös, Turcheş (Brassó)
Tusnádfürdő, Băile Tuşnad (Hargita)

Várfalva, Moldoveneşti (Kolozs)
Verespatak, Roşia Montana (Fehér)
Vingárd, Vingard (Fehér)

Zabola, Zăbala (Kovászna)
Zilah, Zalău (Szilágy)
Zsibó, Jibou (Szilágy)
Zsögöd, Jigodin (Hargita)

Magyarország
Abony (Pest)
Baja (Bács-Kiskun)
Battonya (Békés)
Budapest
Celldömölk (Vas)
Debrecen (Hajdú-Bihar)
Elek (Békés)
Galgahévíz (Pest)
Győr (Győr-Moson-Sopron)
Hódmezővásárhely (Csongrád)
Igal (Somogy)
Kántorjánosi (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Kiskirályhegyes (Csongrád)
Kiskunhalas (Bács-Kiskun)
Kiskundorozsma (Csongrád)
Komádi (Hajdú-Bihar)
Kőszeg (Vas)
Margittapuszta (Baranya)
Mindszent (Csongrád)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Nádudvar (Hajdú-Bihar)
Nagykanizsa (Zala)
Nagyszékely (Tolna)
Nyírbakta (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Nyirmártonfalva (Hajdú-Bihar)
Orosháza (Békés)
Pápa (Veszprém)
Pécs (Baranya)
Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Soroksár (Budapest)
Szeged (Csongrád)
Szepezd, Balatonszepezd (Veszprém)
Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok)
Túrkeve (Jász-Nagykun-Szoínok)
Vác (Pest)
Vértes (Hajdú-Bihar)
Vésztő (Békés)
Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Zsámbék (Pest)

Vajdaság
Módos, Jasa Tomic
Nagybecskerek, Zrenjanin

Kárpátalja - Ukrajna
Alsószinevér, Sinevir Matira
Nagybocskó, Vetikij Bicskiv
Nagyszöllős, (Nagyszőlős), Vinohragyiv
Volokonovka

Szlovákia
Eperjes, Prešov (Sáros)
Gyömbér, Dumbier, Breznóbánya,
Igló, Spišská Nova Ves (Szepes)
Kassa, Košice (Abaúj-Torna)
Körmöcbánya, Kremnica (Bars)
Bodafalva, Bodice (Liptó)
Nyitrabánya, Handlová (Nyitra)
Pozsony, Bratislava
Pozsonyeperjes, Jahodná (Pozsony)

Más államok
Bronswille, USA
Cleveland, USA
Jeruzsálem, Izrael
Kaost, Németország
Lynwodd, USA
Madrid, Spanyolország
Montevideo, Uruguay
New York, USA
Rischon Lezion, Izrael
Sydney, Ausztrália
Tel-Aviv, Izrael
Wilmette, Chicago, USA
Wyendotte, Detroit, USA
Hátra Kezdőlap