Kezdőlap

Aachs Mihály idősb,

ág. ev. prédikátor, szül. 1631. júl. 9. Szent-Mártonban Győr megyében; tanult német akadémiákon, névszerint Vittenbergában és Tübingában; honnan visszatérvén, Kőszegen, Devecserben és végre Német-Csón, Kőszeg mellett volt prédikátor és kemenesalji fő-senior. Meghalt az utóbbi helyen 1708. decz. 23.

Munkái:

1. Fontes Calvinismi obstructi sive principale falsum religionis Calvinisticae Tübingae, 1669.

2. Boldog halál szekere, melyet az üdvösséges halált kivánó emberek kedvéért, maga az úr Jézus elkészített. Strassburg, 1702. (Az előszó szerint ezen munkát atyja kéziratából fia javította és nyomatta ki; de ezen kiadás példányai a birodalmi háborúban elveszvén, a 2. kiadást Lőcsén, 1708. szintén fia adta ki; a 3. Jenában 1751.; a 4-dik Enyeden 1771. jelent meg.)

3. Zengedező mennyei kar, azaz németből magyarra fordíttatott szép isteni dicséreteket és háláadó énekeket, más magyarúl szereztetett kegyes énekekkel együtt magában foglaló könyvecske Lőcse, 1696. (Későbbi kiadások: Lőcse, 1703., 1706. és 1726., Augusta 1735. és 1747., Lőcse, 1748.) Ennek kivonata: Régi és új zengedező mennyei kar veleje. Jena, 1751.

4. Arany láncz, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Isten meggyőző igaz hit, ő felségét magához kapcsolhatja. Lőcse, 1696. (2. kiadás u. o. 1701., a 3. u. o. 1706-ban, a többi u. o. 1708., 1726., 1748. és 1752., Jena, 1734. és 1747. Augsburg, 1760., Pozsony 1781. és 10. (?) kiadás 1793-ban. Még 1858-ban is lenyomatott Pesten Lelki arany láncz czímmel: Az imakönyv kivonata is megjelent Arany láncz veleje czím alatt 1752-ben, a nyomtatási hely megnevezése nélkül.)

Egy levele ily czímezéssel: Aachs Mihály kemenesalji Feő Seniornak Ságott lakozott Isten káromló Rosa Benedeknek irt levele s annak büntetésére tett intézete Simonyiból 1707. megjelent az Egyházi Értekezések 1824. III. 189. l.

Neve munkáinak czímlapján Aáchs-, Aács-, Áts- és Ácsnak van írva.

Czvittinger, Specimen 13.

Horányi, Memoria I. 75. Nova Memoria 3.

Sándor, M. Könyvesház 82., 86., 103., 107., 118.

Klein, Nachrichten II. l.

Egyetemes M. Encyclopaedia IV. 703.

Fabó, Monumenta II. 24.

Oettinger, Moniteur des Dates 1. livr.

M. Könyv-Szemle, III. 237., 318., 335., VII. 269.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I.

Petrik, Bibliographia I. 14., 15.

Kaprinai kéziratgyűjteménye a bpesti egyetemi könyvtárban C. Tom. XXX. (22).