Kezdőlap

Aczél János (zelei),

mint II. Lajos titkárja a váczi prépostságról 1514-ben a pozsonyira helyeztetett át; birta a Garam melletti szent-benedeki apátságot is. Mielőtt a pozsonyi prépostságot elfoglalhatta, ágyában megölték 1523.

Latin költői műveket írt, melyek azonban elvesztek.

Uj. M. Sion. 1886. 88.