Kezdőlap

Argenti Döme,

orvostudor, kir. tanácsos a magyar hasonszenvi orvos-egylet elnöke; szül. 1809. szept. 26. Váczon, hol atyja gör.-kel vallású kereskedő volt; a középiskolákat szülővárosában, a felsőbbeket Pesten végezte s 1836. márcz. 4-én orvosi oklevelet nyert és Váczon telepedett le. Hahnemann munkáit olvasgatván a homoeopathiai gyógymódot kezdte alkalmazni betegeinél és a Jelenkor politikai hirlap Társalkodó cz. melléklapjába 1838-tól 1842-ig közlött czikkeket a homoeopathiáról, mignem nagyobb munkája is megjelent 1847-ben. 1855-ben a lipcsei és 1857-ben a bécsi homoeop. egylet választotta tagjává. 1866. jan. 26. kir. tanácsos lett; szept. 10-én pedig a Ferencz-József rendet kapta.

Több czikke jelent még meg a Gyógyszerészeti Hetilapban (1862.), Hasonszenvi Közlönyben (1865.), Hasonszenvi Lapokban (1866-73.), melyet 1868-70. aug. 13-ig szerkesztett és a Homoeop. Zeitungban.

Munkái:

1. Dissertatio medicopractica de cephalalgia. Pestini, 1836.

2. Különféle betegségek hasonszenvi (homoeopathiai) gyógyítása. Pest. 1847. (2. bőv. kiadása U. ott, 1855. 3. bőv. kiad. Hahnemann életrajzával. U. ott, 1858. (Ez megjelent németűl is dr Schleicher által fordítva. U. ott, 1860. Szerző arczképével.) 4. bővített kiadás. U. ott, 1862. 5. bőv. kiad. két kötetben: Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan czímmel, U. ott. 1865. 6. bőv. kiadás 2 köt. U. ott, 1868. Német fordításban, Pozsonyban, 1876. 7. ujra átdolg. kiadás. Bpest, 1877.

3. Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására. Pest, 1863.

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. 96. l. (szül. napját szept. 29-re teszi)

Társalkodó 1838. 41., 63., 82., 83. sz. 1839. 84., 87. sz. 1841. 78. 1842. 13. sz.

Regélő P. Divatlap 1842. 101. sz.

Magyar Sajtó 1855. 66. sz.

Magyar Évlapok 1857. 41. l.

Szinnyei Repertoriuma. Term.

Vasárnapi Ujság 1861. 38. sz. arczk.

Egyetemes M. Encycl. III. 862.

Moenich és Vutkovich, Magyar Irók 282.

Fekete, A Gyógytan Története 207. l.

Szinnyei Könyvészete.

Magyar Plutarch, Győr, 1880. arczk.

Budapesti Hirlap 1883. 49. 55. sz. (Dr. Spinoza.)

Karcsú, Vácz története IX. 281. l. arczk.

Petrik Bibliographiája.