Kezdőlap

Aszalai (Szabó) János,

tanító. Kazinczy Ferencz tanácsára változtatta Szabó családi nevét születése helyéről Aszalai-ra. Sárospataki tanuló korában, Kazinczy Józsefnek és Miklósnak volt házi tanítója Kassán 1786-ban; később tanító a pataki normális iskolában. 1794-ben elfogták. Hivatalát vesztve Kubinyinál Pesten nevelő volt. Meghalt 1796. okt. 12. Gráczban.

Lessing meséit fordította; ezek közül többet közölt Kazinczy Orpheusában (1790.), azután ki is nyomatta ily czímmel: Lessing meséi három könyvben. Bécs, 1793. Lefordította Villaume logikáját is, de ez kéziratban maradt, valamint következő színművei is: Politikus csizmadia, vígj. 5 felv. Holberg L. után ford. Előadták Pesten 1793. ápr. 3. először, azon évben még négyszer 1794. és 1808-1814-ben többször; utóbbi évben Székesfehérvárt is. Prókátor és paraszt, vígj. 2 felv. Rautenstrauch után ford. Előadták Pesten, 1794. nov. 26. Minden lépés egy botlás, vígj. 5 felv. Goldsmith-Schröder után szabadon ford. Többször adták a pesti s budai szinpadon 1794-1814., czímét azonban 1807-ben megváltoztatták: Bohó Misi de Hájas, vagy minden lépés egy botlás-ra és ily czimmel adták 1813. és 1814-ben Székesfehérvárt, 1833-ban Budán és 1835-ben Esztergomban. Minden lében kanál, vígj. 5 felv., mely Mókus czimmel Pesten 1795-1814-ig többször adatott.

Orpheus 1790. I. 441.

M. Teátromi Zseb-Könyvecske 1793-ra.

M. Teátromi Kalendáriom. Pest, 1795.

M. Játékszini Zseb-Könyvecske, 1807. és 1808-ra.

M. Theátr. Almanák 1814. és 1815-re.

Sándor István, M. Könyvesház 199., 253.

Honművész 1835. 102. sz.

Kazinczy, Magyar Pantheon 370. l. és Pályám Emlékezete 131., 132., 305. (Nemzeti Könyvtár III. és XXXVI. köt.)

Benkő, Magyar Szinvilág 92. 104. l.