Kezdőlap

Bakai Imre,

jezsuita tanár Kolozsvárt. Meghalt 1713. aug. 9.

Munkája: Fundatores academiae Transsilvaniae Claudiopoli. Claudiopoli, 1713. (Tanítványai adták ki halála után aug. 15.)

Katona Historia Critica XXXVIII. 847.

Fejér, Historia Acad. 38. (Halála éve hibásan van 1613-ra téve) és Horvát István: Lexicon Eruditorum cz. kézirata a m. n. múzeumban.