Kezdőlap

Balogh József,

jezsuita gymnasiumi igazgató, szül. 1715. okt. 14. Szombathelyen; 1732-ben a jezsuita rendbe lépett; a bölcseletet és hittudományokat Kassán hallgatta. Tanított Kassán, Győrött és Kolozsvárt; Kálnoky lovas-ezredénél 3, Vécsey gyalogságánál pedig 6 évig volt lelkész. Ezután 1757-ben a magyar ajkú győrieknek lett hitszónokává. Rendtársait Gyöngyösön 8 évig, a kőszegi középiskolát pedig 6 évig igazgatta, itt halt meg 1771. máj. 26.

Rendtársának Bourdalouenak 12 kötetnyi egyházi beszédeit magyarra fordította s már sajtó alá készité, midőn a kiadásban közbejött halála megakadályozta. Kézirata a kalocsai főegyházi könyvtárban van.

Stoeger Scriptores.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 19.

M. Könyv-Szemle VIII. 298.