Kezdőlap

Barna János (lázi),

jezsuita hitszónok, szül. 1670. Győrött; előbb Nagyszombatban, később mint romhányi plébános, apát és váczi kanonok, különösen mint magyar és tót hitszónok működött. 1725-ben Budán a trinitáriusok betelepítésénél volt kiváló érdeme; 1729-ben Szatmárra ment, hol 1731. márcz. 2. meghalt.

Munkái:

1. A Krisztus Jesus oskolája. Nagy-Szombat, 1714. (azután Pozsony, 1762., 1768. és 1800.)

2. SSS. Trinitatis... selectissimus cultus. Nagy-Szombat, 1727. (B. J. jegy alatt újra átnézve kiadta.)

3. SS. Trinitatis almae congregationis 1725. erectae privilegia cum praefacione longa ad bar. Szeletzky, U. ott, 1730.

Catalogus Personarum Soc. Jesu 1725-32.

Horányi, Nova Memoria 304.

Sándor István, M. Könyvesház 75.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 848.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 25.

Stoeger Scriptores 22.

Petrik Bibliographiája.