Kezdőlap

Beke Farkas,

jogtudor, ügyvéd és akadémiai tanár; előbb (1800.) a körmöczi gymnasiumban a költészet tanára, azután kassai kir. jogakadémiai tanár volt; az 1807-08. tanévben Nagyváradon a politikai tudományokat tanította; innen ugyanazon minőségben a győri jogakadémiára ment át, hol 1838. jun. 13. bekövetkezett haláláig tanárkodott.

Munkája: Principia politiae commertii et rei aerariae. Posonii, 1807-1808. Két kötet. (2. kiadása Pozsony, 1823.) Ezen sok tekintetben érdemes munka Sonnenfels nemzetgazdasági munkájának átdolgozása s körülbelül 1840-ig volt iskolai kézikönyv nálunk.

Jelenkor 1838. 49. sz.

Magyar Világ 1866. 29. sz. (Érkövy.)

Bozóky, N.-váradi Akad. 83.