Kezdőlap

Bellusi István,

jezsuita áldozó-pap és tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 1668. jul. 29. Nagyszombatban; 1684-ben lépett a jezsuita rendbe s Gráczban, Nagyszombatban (1687-ben) s Bécsben a theologiát végezvén, a négy próbaévben Erdélyben Seeau gróf cs. biztos környezetében működött és még három évig mint hittérítő szerepelt Erdélyben; mig végre megrongált egészsége őt szülővárosába visszatérni kényszerítette, hol a költészetet tanította. Meghalt 1708. év nov. 29.

Munkái:

1. Fabulae poeticae decem elegiis comprehensae. Tyrnaviae. 1693. (Névtelenűl.)

2. Funebris com. Apor. U. ott, 1693.

3. Funebris Leopoldo m. caesari. U. ott, 1705.

Kéziratban hátrahagyta a rend védelmére irt heves vitairatát.

Fejér, Historia Academiae 28.

Katona, Historia Critica XXXVI. 719.

Stoeger, Scriptores 25.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 474.

Miller, Chartular. Hung. XVI. 104. (Kézirat a m. n. múzeumban.)