Kezdőlap

Biró György,

jezsuita tanár, szül. 1707. októb. 8. Kézdi-Polyanban, Erdélyben; 18 éves korában lépett a rendbe s Nagyszombatban végezte a theologiát (1735-38.); egész életét a felsőbb tantárgyak tanítására fordította; az ungvári, nagyszombati s kolozsvári növendékek collegiumának főnöke volt. Meghalt 1785. ápr. 22. Kolozsvártt.

Munkája: Oratio panegyrica d. Francisco Xaverio dicta. Tyrnaviae, 1735.

Stoeger Scriptores.

Matric. Ms. Pacult. Theol.