Kezdőlap

Biró István (léczfalvi),

bölcselettudor, jezsuita tanár, szül. 1724. ápr. 15. Kolozsvártt nemes székely szülőktől; a humaniorák és bölcseleti tudományok végeztével 1737-ben a rendbe lépett és Bécsben töltötte próbaéveit; azután Kassán, Nagyszombatban, Budán, utóbb ismét Kassán és Kolozsvártt prédikált és tanított; a rend föloszlatása után az utóbbi helyen maradt és ott halt meg 1782-ben.

Munkái:

1. De arte amicitiae parandae. conservandae ac dimittendae libri tres. Viennae 1738. (és Kolozsvár, 1750.)

2. Panegyricus d. Franc. Xaver. Tyrnaviae, 1752.

3. Panegyricus s. Francisci de Paula. Cassoviae, 1763.

4. Excell. ac illustr. comes Ant. Csáky... laudatione funebri celebratus. Cassoviae. 1764.

5. Eucharistichon elegiacis versibus et recuperatam valetudinem ad d. Aloysium. Claudiopoli. 1771.

6. Geniale carmen honoribus comitis Georgii Bánffi. U. ott, 1774.

7. Ode ad Josephum II. U. ott, 1775.

8. Canticum... Lad. a com. Kollonich episcopo Transilvaniae decantatum. U. ott, 1777.

9. Carmen votivum de s. Aloysio. U. ott, 1780.

10. Opus aestheticum Angeli in carne et hominis coelestis d. Aloysii honoribus dedicatum. U. ott. 1780.

11. Laudatio funebris M. Theresiae. Cibinii, 1781.

12. Geniale carmen decantatum in solemni inauguratione dni Joan. Theophili Delpini. Hely és év n.

Kézirata: Epistolarum libri tres ad Joannem com. Lazar cum actuario eiusdem adjecto. Viennae, 1773. 4r. 156. lap a gyulafehérvári Batthány-könyvtárban.

Horányi, Nova Memoria.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 58. 133. Suppl. II. 363.

Katona, Historia Critica XL. 712.

Stoeger, Scriptores.

Petrik Bibliogr.