Kezdőlap

Boross József,

bölcselet és hittudor, Jézus-társasági tanár, szül. 1699. febr. 24. Csikszékben Erdélyben nemes szülőktől; 17 éves korában a jezsuitarendbe lépett; életének legnagyobb részét Kolozsvártt tölté, hol az ifjuságot a bölcseleti és theologiai tudományokra oktatta, egyúttal a seminariumot kormányozta. Meghalt 1757. júl. 14. Kolozsvártt.

Munkái:

1. Anthitheta Evangelica. Claudiopoli, 1724.

2. Philippicae sacrae seu orationes. U. ott. 1729. (Névtelenűl. 3. kiad. Ingolstadt. 1740?)

3. Religionis Romano-Catholicae fundamentum.

Horányi, Nova Memoria.

Stoeger, Scriptores.

Sommervogel, Dictionnaira 717. 1275.

Petrik Bibliographiája.