Kezdőlap

Bors György,

jezsuita, erdélyi származású; 1754-ben Ungvártt tanított a grammatikai osztályban. Midőn elvégezte harmad évi tanulmányait, fölvették a rendbe s Erdélybe küldték, hol 1769-től a rend eltörléseig működött, különösen az unitáriusok térítgetésében.

Stoeger szerint Hevesinek (Hevenesy?) néhány munkáját adta ki magyarúl.

Stoeger Scriptores.