Kezdőlap

Burián Pál,

tudós antiquarius, szül. 1790. jan. 19. Balassa-Gyarmaton; tanulmányait az esztergomi gymnasiumban és papnevelőben végezte, de csakhamar letette a papi öltönyt és Budán a helytartótanácsnál vállalt hivatalt. 1811. júl. antiquar könyvkereskedést nyitott Budán; ezt azonban nyolcz év mulva nejére hagyta, ő maga Kolozsvárra költözött, és ott nyitott antiquar üzletet. 1849-ben politikai vétség miatt elfogták és négy évi várfogságra itélték, de már a következő évben visszanyerte szabadságát és folytatta a könyvkereskedést. Meghalt 1860. okt. 12. Kolozsvárt. Levelezésben állottak vele több jeles tudósaink, igy Kazinczy Ferencz (1828) és Fáy András (1832) is.

Czikkei: Figyelmeztetés egy régi magyar könyvre Valkai Andrástól 1576-ból (Sas 1831. II. 56.); Rotari István könyve 1618-ból. (U. ott, 1831. VIII. 62.); Chegery Andrásnak ritka könyvéről a Jeruzsálem veszedelméről 1577-ből (U. ott, 1831. VIII. 135.)

Munkája: Rák könyvecske vagy is a nevelésnek visszás útja. Campe I. H. után ford. Kolozsvár, 1832. (Névtelenűl).

Országos Nagy Képes Naptár 1861. 365. l.

Erdélyi Múzeum I. 1874.

Figyelő I. 1876. 120. l.

Corvina 1885. 35. sz. (Életrajza, hol az általa kiadott könyvek is elősorolvák) és gyászjelentés.