Kezdőlap

Dadan János,

zsolnai könyvnyomtató 1660-1704-ig. Sirja fölött Krman Dániel tartott beszédet 1704. júl. 26.

Munkája: Drvanact Přemysslorvánj Duchonvnjch, Wnjchž obsahugj Modlitby wšechnem Krestanum vžitéčné a potessitedlné. Nekdy w Latinském gazyku wydané od Filipa Kegela. Zsolna, 1686. (Tizenkét lelki elmélkedés, minden kereszténynek hasznos imádságok, Kegelius Fülöp után latinból cseh nyelvre ford.) Toldalék: Zpewowé a neb Pjsnicky Duchownj. (Lelki énekek.)

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 437. 605. l. és dr. Wagner Lajos szives közlése.