Kezdőlap

Daday Vilmos (deési),

orvosdoktor, D. János és Jánosy Katalin fia, előbbinek unokaöcscse, szül. 1856. ápr. 27. Semesnyén Szolnok-Doboka megyében; középiskoláit a kolozsvári ev. ref. főiskolában 1875-ben, az egyetemet ugyanott 1880-ban végezte; 1881-ben mint önkéntes katonáskodott. 1882. jan. 21. nyert orvosdoktori oklevelet Kolozsvárt, hol azonnal az egyetemi bőr- és bujakóros kórház tanársegédje lett. 1884. márcz. 1. Sepsiszentgyörgybe a háromszékmegyei kórházhoz hívták meg, melyet a kor kivánalmainak megfelelően átalakított és hol jelenleg is működik. 1890-ben a főispán tiszt. megyei főorvosnak nevezte ki.

Munkája: Részletes kimutatás azon himlős betegekről, kik 1881. aug.-tól 1883. aug.-ig dr. Geber Ede egyetemi tanár bőr- és bujakórtani osztályán gyógykezeltettek. Kolozsvár, 1884. (A kórházi Értesítőben és a Gyógyászatnak Áll. Orvostan cz. mellékletében.)

Önéletrajzi adatok.