Kezdőlap

Dallos (Floigl) S. József,

theologiai doktor, prémontrei rendi áldozópap és hittanár, született 1849. júl. 5. Rőthön Vasmegyében, középiskoláit Kőszegen és Szombathelyt, a hittudományi tanfolyamot a bécsi egyetemen, mint Pázmányintézetbeli növendék végezte, hol 1880-ban theologiai doktori oklevelet nyert. 1875 óta Szombathelyt mint hittanár működik; közben 1884-85-ben Csornán volt praelatusi titkár. 1869. szept. 19. lépett a prémontréi rendbe s 1874. szept. 24. misés pap lett.

Czikkei: Adalékok az ó-héber ének- és zenéhez (Vasmegyei Rég. Egylet Évkönyve (1880), Babylon és Ninive egykor és most (U. ott, 1889), Divatképek a 17. és 18. századból (Vasmegyei Lapok 1881), Úti vázlatok Olaszországból (U. ott, 1882), A divatról (Vasmegyei Közlöny 1886), Kalmárkodás és Költészet az ó-korban, A bolondok természetrajza, Eszmény és való modern kiadásban (Vasvármegye 1889), Vonások a rozmarin életrajzából, Néhány vonás az ibolya életrajzából, (U. ott, 1890.), A képzelem funkcziója alvás és költés közben (U. ott, 1891.)

Munkái:

1. Shakspere lyrikuma és erkölcsbölcseleti álláspontja. Szombathely, 1883.

2. Az ó-héber lyrai és tanköltészet. U. ott, 1884.

3. A katholikus kultusz szelleme. U. ott, 1886.

4. Kath. szertartástan. U. ott, 1887.

5. Az isteni kinyilatkoztatás (uj-szövetségi része.) U. ott, 1889.

M. Könyvészet 1886-87. 1889. és önéletrajzi adatok.