Kezdőlap

Dálnoki Veres Demeter,

ev. reform. lelkész, gróf Bánffi György udvari papja.

Munkája: Szüntelen az Istennel járó gróf Bánffi Györgynek, e földről az egekbe lett költözésen keserves siralma az egész Áron házának, melyet 1735. szent Mihály havának 26. napján Szebenben lerajzolt. Kolozsvár, 1736.

Petrik Bibliogr.