Kezdőlap

Damjanovics Vazul, idősb,

városbiró, zombori, bácsmegyei származású, hol előbb tanácsos, később városbirája volt; 1775-ben már nyugalomban élt és utolsó éveiben a görög keleti vallást elhagyta s a kath. hitre tért. Meghalt? Tudományokkal foglalkozott és több nyelvet tudott.

Munkája: Novaja Szerbszkaya aritmetica. Velencze 1767. (Uj szerb számtan.)

Horányi, Memoria I. 464.

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopädie XII. 126. l.

Safarik, Geschichte der südslav. Literatur III. 309. 443. l.