Kezdőlap

Daniel Gábor (vargyasi ifjabb),

jogi doktor, országgyűlési képviselő, előbbinek és báró Rauber Mária fia, szül. 1854. decz. 2.; jogi tanulmányait 1878-ban fejezte be s alig 24 éves korában az oklándi kerületben képviselővé választatott; ugyanezen kerületet képviselte két további cykluson, míg 1887. és 1892-ben a székelyudvarhelyi kerületben nyert mandátumot. Mint képviselő letette az ügyvédi vizsgát.

A Nemzetbe s Kolozsvári Közlönyvbe több politikai czikket irt.

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach 36. l.

Ország-Világ 1886. 21. sz.

Sturm Albert, Uj Országgyűlési Almanach 192. l.

Magyar Géniusz 1892. arczk.