Kezdőlap

Dániel Tamás, (fejérszegi),

m. kir. honvéd főhadnagy volt a 12. gyalogezredben; különben tanítói pályát végzett és azután lépett a honvédségbe. Pár éve Denucz-ra változtatta át vezetéknevét, s ezzel együtt visszaszerezte magyar nemességét, melyből a lelkiismeretlen anyakönyvvezetés családját kiforgatta. Meghalt Szatmárt 1891. decz. 29. életének 34. évében. A Szamos cz. lapnak rendes dolgozótársa volt, de mindig névtelenűl, úgyszintén a Katonai Lapoknak is.

Szamos 1892. 1. sz.